Jan van Amsterdam
Wetenschappelijk werker
Amsterdam UMC

Expert op het gebied van de drugs, relatieve risico’s en wetgeving rondom drugs. Auteur van ‘drug ranking’ studies en het RIVM-rapport 'Wettelijke mogelijkheden om het gebruik van designer drugs tegen te gaan'.

Derrick Bergman
Voorzitter en woordvoerder
Stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC)

Derrick Bergman is journalist, fotograaf, thuiskweker en voorzitter van de stichting VOC (Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod). Hij schrijft sinds begin jaren negentig over cannabis, o.a. voor Highlife, CNNBS.nl, Mediwietsite en Leafly. Iedere twee weken host hij met Rens Hoppenbrouwers de High Tea Potcast (www.highteapotcast.nl), de eerste Nederlandse podcast over cannabiscultuur.

Tom Blickman
Senior Project Officer
Transnational Institute (TNI)

Tom Blickman werkt al 20 jaar op (internationaal) drugsbeleid. Hij is gespecialiseerd in het internationale drugsbestrijdingsbeleid en de VN-drugsverdragen, drugsmarkten, alternatieve ontwikkeling, het witwassen van geld en de georganiseerde misdaad. Tom is een regelmatige spreker op internationale beleidsconferenties en adviseert over ontwikkelingen op het gebied van drugs.

Prof Dr Wim van den Brink
Em. Hoogleraar Verslavingszorg
Amsterdam UMC. locatie AMC, afdeling Psychiatrie

Wim van den Brink is emeritus hoogleraar Psychiatrie en Verslaving aan het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam en expert op het gebied van epidemiologie, neurobiologie en behandeling. Hij was directeur van het Amsterdam Institute for Addiction Research en was wetenschappelijk directeur van de Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden

Mr. Michelle Bruijn
Docent en onderzoeker
Rijksuniversiteit Groningen

Mr. Michelle Bruijn heeft promotieonderzoek gedaan naar de nationale en internationale regulering van cannabis en de sluiting van drugspanden (artikel 13b Opiumwet). Momenteel doet zij onderzoek naar de bestuursrechtelijke aanpak van drugscriminaliteit en is zij bezig met een onderzoeksproject over rookvrije zones in Groningen en Rotterdam. Zij is daarnaast actief betrokken bij het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid en the European Scientific Network on Law and Tobacco (ESNLT).

Machteld Busz
Directeur en bestuurder
Mainline en Poppi: Drugs Museum Amsterdam

Machteld Busz is een expert in harm reduction en internationaal drugbeleid. Zij werkt inmiddels 8 jaar voor stichting Mainline, een organisatie die zich inzet voor de gezondheid en de rechtspositie van mensen die drugs gebruiken. Mainline doet dit in binnen en buitenland. Machteld heeft bij Mainline 5 jaar lang de internationale programma’s geleid en is sinds 3 jaar directeur. Mainline is de initiatiefnemer achter een museum over drugs (in oprichting): Poppi. Deze sociale onderneming wil uitgroeien tot een volwaardig museum waar het algemeen publiek kan leren en praten over drugs.

Has Cornelissen
Onderwijzer / consultant
Psychotropica

Has Cornelissen is pleitbezorger van het verminderen van drugsproblematiek door middel van regulering. Door activiteiten voor onder meer reguleren.com, Stichting Legalize en werkzaamheden voor coffeeshops heeft hij een uitgebreid netwerk opgebouwd binnen preventie, overheid en de cannabiscultuur. Zijn organisatie Psychotropica biedt ondersteuning bij een veelheid aan educatieve en innovatieve projecten.

Drs. Iris Freie
Consultant
RAPD Consult, Voorzitter VLOS

Drs. Iris Freie, oprichter en eigenaar van RAPD Consult, heeft sinds 1996 werkervaring opgebouwd binnen de farmaceutische, medische hulpmiddelen-, cosmetica- en voedingssupplementenindustrie. Ze is expert op het gebied van productontwikkeling en regelgeving van voedingssupplementen en cosmetica. Tevens is Iris voorzitter van de VLOS (Vereniging Landelijk Overleg Smartproducten) en secretaris van het CAN (Cannabinoïden Adviesbureau Nederland).

Mr. Kaj Hollemans
Consultant
KH Legal Advice

Mr. Kaj Hollemans is expert op het gebied van wet- en regelgeving, strategie en beleid rond alcohol, cannabis, drugs, tabak, kansspelen en preventie. Met zijn bureau KH Legal Advice heeft hij zich gespecialiseerd in onderwerpen die een raakvlak hebben met gezondheid, verslaving, preventie, leeftijdscontrole, openbare orde en veilig uitgaan.

Drs. Theo van Iwaarden
Gepensioneerd beleidsambtenaar
VWS

Theo van Iwaarden werkte 40 jaar op de beleidsterreinen van alcohol, drugs, tabak, overgewicht, preventie, gezond leven, sociale media en jeugdhulp op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

August de Loor
Directeur
Adviesburo Drugs

August de Loor is sinds 1968 actief op het nauwgezet volgen van vraag en aanbod van de uiteenlopende drugsmarkten; deze informatie in samenwerking met sleutelfiguren binnen de drugsmarkten omzetten in secundaire preventie- en voorlichtingsprojecten; en beleidsadviezen geven aan lokale en landelijke overheden en uitvoerende instanties.

Dr. Ton Nabben
Senior Onderzoeker
Hogeschool van Amsterdam (HVA) Faculteit Maatschappij & Recht

Deskundige op het gebied van drugsmarkten, (recreatief) drugsgebruik en -trends. Is als kwalitatief onderzoeker betrokken bij verschillende Antenne drugsmonitors onder jonge uitgaanders en buurtjongeren (Amsterdam/Jellinek); problematische jeugdgroepen (Nederland/VKN). Doet verder onderzoek naar (nieuwe) fenomenen en ontwikkelingen met betrekking tot drugsgebruik, risicogedrag en nieuwe in (jonge) subculturen (o.a ketamine, GHB, 4-FA & lachgas).

Dr. Gjalt-Jorn Peters
Universitair hoofddocent
Open Universiteit

Dr. Gjalt-Jorn Peters is gespecialiseerd in gedragsverandering, met bijzondere aandacht voor nachtleven-gerelateerd risicogedrag zoals recreatief drugsgebruik. Hij ontwikkelt technologieën om de ontwikkeling van en onderzoek naar gedragsveranderingsinterventies te verbeteren, en past dit toe om het Nederlandse nachtleven zo veilig mogelijk te maken.

Jan Ramaekers
Hoogleraar Psychofarmacologie
Universiteit van Maastricht

Jan Ramaekers is als hoogleraar Psychofarmacologie verbonden aan de Universiteit van Maastricht. Hij verricht onderzoek naar de invloed van farmaca op cognitie en gedrag en maakt gebruik van methoden uit de psychofarmacologie, forensische toxicologie en cognitieve neurowetenschappen.

Willem Scholten
Gepensioneerd consultant op het gebied van geneesmiddelen en psychoactieve stoffen

De specialiteiten van Willem Scholten zijn de beschikbaarheid van medicatie die onder de drugswetgeving valt (morfine tegen pijn, methadon voor de behandeling van afhankelijkheid) en de werking van de internationale drugsverdragen. Hij is niet-praktiserend apotheker en bestuurskundige. In het verleden heeft hij o.a. gewerkt bij het ministerie van VWS en bij de Wereldgezondheidsorganisatie.

Stephen Snelders
Onderzoeker History and Philosophy of Science

Historicus met onderzoeksfocus op de geschiedenis van drugs, van de geneeskunde, en van criminaliteit Promoveerde in 1999 op de geschiedenis van LSD in Nederland en publiceerde sindsdien uitgebreid over het maatschappelijke en medische gebruik van zowel legale als illegale drugs. In 2021 verscheen zijn studie over Nederland en de internationale drugssmokkel in de twintigste eeuw.

Dr. Damián Zaitch
Universitaire Hoofddocent Criminologie
Universiteit Utrecht

Damián Zaitch is sinds 2009 universitair hoofddocent bij de Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen, Universiteit Utrecht. Hij promoveerde cum laude in 2001 met een etnografische studie over Colombianen betrokken in de cocaïnehandel in Nederland (Trafficking Cocaine, 2002). Sindsdien doet hij onderzoek naar drugshandel, drugsbeleid en georganiseerde misdaad in Nederland en Latijnsamerika.

Erik van Zuidam
Organisatie- en loopbaanadviseur, voormalig divisiechef Zware Criminaliteit, korpsleiding Politie en directeur
Van Zuidam Advies

Erik van Zuidam heeft ruim 40 jaar bij de politie gewerkt. Hij heeft o.a. leiding gegeven aan recherche- en inlichtingenonderdelen en hij was plaatsvervangend korpschef bij de Regiopolitie Groningen. Hij is bekend met de drugsproblematiek van producent tot gebruiker. Na zijn carrière bij de politie heeft hij als directeur-kwartiermaker de Veiligheidsregio Groningen opgericht en verder ontwikkeld. Tegenwoordig is Erik zelfstandig adviseur en coach en geeft hij lezingen en workshops.