Het opnemen van een stofgroepen verbod in de Opiumwet is gevaarlijk voor de gezondheid

Het kabinet is voornemens de Opiumwet te wijzigen door aan de bestaande lijsten (I en II) een nieuwe lijst IA toe te voegen. Hiermee worden bepaalde stofgroepen verboden, niet omdat is aangetoond dat deze middelen schadelijk zijn, maar vanuit het voorzorgsbeginsel. Met dit voorstel beoogt het kabinet zowel de volksgezondheid te beschermen als de productie en handel in deze middelen door de illegale drugsindustrie tegen te gaan.