Het opnemen van een stofgroepen verbod in de Opiumwet is gevaarlijk voor de gezondheid

Het kabinet is voornemens de Opiumwet te wijzigen door aan de bestaande lijsten (I en II) een nieuwe lijst IA toe te voegen. Hiermee worden bepaalde stofgroepen verboden, niet omdat is aangetoond dat deze middelen schadelijk zijn, maar vanuit het voorzorgsbeginsel. Met dit voorstel beoogt het kabinet zowel de volksgezondheid te beschermen als de productie en handel in deze middelen door de illegale drugsindustrie tegen te gaan.
Wat denk jij dat de impact van deze maatregel gaat zijn?
Indien een van de hieronder genoemde aspecten voor deze specifieke maatregel niet relevant is, vul dan neutraal (=) in.

Impact op Volksgezondheid

Een maatregel kan bijvoorbeeld effect hebben op de hoeveelheid gebruikers of de veiligheid van gebruik.
< sterk negatief
sterk positief >

- -

-

=

+

+ +

Impact op Criminaliteit

Een maatregel kan bijvoorbeeld effect hebben op de straathandel of de benodigde politie-inzet.
< sterke stijging
sterke afname >

- -

-

=

+

+ +

Impact op Economie

Een maatregel kan bijvoorbeeld effect hebben op de arbeidsmarkt, het ondernemersklimaat of de belastinginkomsten.
< sterk negatief
sterk positief >

- -

-

=

+

+ +

Impact op Milieu

Een maatregel kan bijvoorbeeld effect hebben op afvaldumpingen of de manier waarop drugs worden geproduceerd.
< sterk negatief
sterk positief >

- -

-

=

+

+ +

Impact op Internationaal Imago

Een maatregel kan bijvoorbeeld effect hebben op relaties met het buitenland.
< sterk negatief
sterk positief >

- -

-

=

+

+ +

Inloggen en opslaan