stip-links stip-rechts stip-links stip-rechts Zelf beoordelen Naar het expertpanel
Prof Dr Wim van den Brink
Em. Hoogleraar Verslavingszorg

Amsterdam UMC. locatie AMC, afdeling Psychiatrie

Ook het testen van wiet door coffeeshops moet worden gedoogd

Impact op volksgezondheid

+

positief

Impact op criminaliteit

=

neutraal

Impact op economie

=

neutraal

Impact op milieu

=

neutraal

Impact op internationaal imago

+

positief

De productie en verkoop van XTC moet worden gereguleerd

Impact op volksgezondheid

+ +

sterk positief

Regulering van productie en verkoop van XTC zal een gunstig effect hebben op de gezondheid omdat gebruikers goed op de hoogte zijn wat er in de pil zit (alleen MDMA) en hoeveel MDMA er in de pil zit (80-120 mg). Dit zal leiden tot minder gezondheidsincidenten en mogelijk - in combinatie met betere voorlichting, voldoende beschikbaarheid van koeling en water - ook minder doden. Dat laatste zal moeilijk aantoonbaar zijn omdat het aantal doden met XTC als (bewezen) nu al klein is. Het aantal EHBO/SEH incidenten is nu aanzienlijk en zal aantoonbaar kleiner worden. Wel zou regulering van de verkoop kunnen leiden tot een (geringe) toename van het aantal gebruikers, maar XTC is niet verslavend en verstandig gebruik geeft nauwelijks gezondheidsschade.

Impact op criminaliteit

+

positief

Gereguleerde verkoop zal een gunstige invloed hebben op het verkleinen van de kleine criminaliteit en de overlast doordat de rol van drugrunners etc. zal afnemen. Regulering van de productie en verkoop in NL zal echter maar weinig invloed hebben op de georganiseerde criminaliteit omdat veel van de illegaal geproduceerde XTC geëxporteerd wordt.

Impact op economie

+

positief

Gereguleerde productie van XTC zal een (beperkt) gunstig effect hebben op de economie aangezien op de productie en verkoop omzetbelasting, BTW en accijns kan worden geheven. Wel moet ervoor gezorgd worden dat de prijs van de legaal geproduceerde XTC concurrerend blijft met die van de illegaal geproduceerde XTC. Vermindering van het aantal gezondheidsincidenten op met name de SEH heeft in principe ook gunstige financiële effecten.

Impact op milieu

=

neutraal

Omdat veel van de illegaal geproduceerde XTC bestemd is voor de export zal de legale productie en verkoop van XTC voor de Nederlandse markt weinig effect hebben op de illegale productie van XTC en dus ook weinig op de daarmee samenhangende lozingen en milieuschade.

Impact op internationaal imago

=

neutraal

Er is het laatste decennium veel veranderd in de wereld. Veel landen in Europa en ook de VS, Canada en Uruguay hebben Nederland qua regulering en legalisering van de teelt en verkoop van cannabis ingehaald. Ook op het terrein van vermindering van strafbaarheid van bezit van harddrugs zijn grote delen van de wereld tot het inzicht gekomen dat dat niet langer nuttig is (bijv. Luxemburg en de staat Oregon in de VS). Al met al kan niet uitgesloten worden dat de (westerse) wereld klaar is voor ook andere verregaande ontwikkelingen zonder dat deze experimenterende landen direct terecht gewezen zullen worden. In de ogen van Aziatische landen zullen we het voorlopig niet beter gaan doen.

Coffeeshops moeten buitenlandse toeristen weren om drugstoerisme tegen te gaan

Impact op volksgezondheid

=

neutraal

Het effect van een sluiting van coffeeshops voor buitenlanders zal nauwelijks effect hebben op de Nederlandse gebruikers. Het is niet te verwachten dat er meer of minder Nederlandse gebruikers zullen komen en het zal ook geen invloed hebben op hun (in het algemeen goede) gezondheid. Het is ook onwaarschijnlijk dat het een effect zal hebben op de kwaliteit van de verkochte en gebruikte cannabis. Voor buitenlandse gebruikers zal het waarschijnlijk ook niet heel veel effect hebben. Incidentele gebruikers gaan mogelijk nog iets minder (vaak) gebruiken als ze niet naar Amsterdam komen voor het gebruik van cannabis en regelmatige gebruikers weten de weg ook in hun eigen land (dat in veel gevallen ook sterk geliberaliseerd is) wel te vinden.

Impact op criminaliteit

-

negatief

Ik verwacht dat de invloed op de criminaliteit beperkt zal zijn en voor zover dat het geval is zal dat negatief zijn: meer straathandel en meer incidenten bij buitenlandse gebruikers. Dat zal extra werk vragen van politie en GGD/SEH. Op de totale hoeveelheid verkochte cannabis via coffeeshops heeft het mogelijk een klein effect, maar dat zal geen waarneembaar effect hebben op de Nederlandse productie van cannabis en dus ook niet op de georganiseerde criminaliteit.

Impact op economie

-

negatief

De effecten zullen beperkt negatief zijn. Minder verkoop van cannabis aan buitenlanders die hun cannabis mogelijk indirect via de coffeeshop betrekken door tussenhandel door kleine “dealers” (Nederlandse gebruikers die zo hun gebruik zo financieren). In Amsterdam zullen er mogelijk enkele banen verloren gaan, maar over heel Nederland zal dat zeer beperkt zijn en geen economische factor van betekenis zijn. Dat laatste geldt waarschijnlijk ook voor de inkomsten van de Nederlandse staat.

Impact op milieu

=

neutraal

Het grootste deel van de Nederlandse cannabisproductie is bestemd voor het buitenland en een kleine daling van de afzet in Nederland zal geen merkbare invloed op die productie hebben. Bovendien is de milieuschade door de illegale productie van cannabis toch al gering (behalve dat het een energievretende sector is).

Impact op internationaal imago

=

neutraal

Een dergelijke maatregel zal ons imago in het buitenland niet veranderen (zoals de legalisering van cannabis in de VS hun imago ook nauwelijks heeft beïnvloed). Sommigen zullen NL blijvend zien als gidsland (misschien iets minder) en anderen als narcostaat (niet minder). Nederland zal wel wat minder aantrekkelijk worden voor een (beperkt) deel van de (niet al te kapitaalkrachtige) buitenlandse toeristen.