stip-links stip-rechts stip-links stip-rechts Zelf beoordelen Naar het expertpanel
Drs. Iris Freie
Consultant

RAPD Consult, Voorzitter VLOS

Het middel 3-MMC moet per direct worden verboden

Impact op volksgezondheid

-

negatief

Een verbod op 3MMC zal slechts een tijdelijke positieve impact op de volksgezondheid hebben omdat het tijdelijk moeilijker verkrijgbaar zal zijn. Zodra het middel in het assortiment van de (straat)dealer is opgenomen wordt dat effect teniet gedaan en zal het gebruik weer toenemen.

Impact op criminaliteit

- -

sterk negatief

Zolang 3MMC nog via reguliere kanalen te verkrijgen is, is het middel niet interessant voor de (straat)dealer. Na een verbod zal de vraag ernaar bij de (straat)dealer stijgen.

Impact op economie

=

neutraal

Impact op milieu

=

neutraal

Impact op internationaal imago

=

neutraal

De productie en verkoop van XTC moet worden gereguleerd

Impact op volksgezondheid

+ +

sterk positief

Als de productie en verkoop van XTC/MDMA wordt gereguleerd, kan er een kwaliteitsstandaard worden neergezet waaraan het product dient te voldoen. De dosering kan worden gestandaardiseerd, er kan een maximum per consument waren bepaald, voorlichting worden gegeven, etc. De markt van te hoog gedoseerde of vervuilde tabletten verdwijnt. De verkoop zou bv via smartshops kunnen plaatsvinden, die eerst gescreend zijn, een cursus gevolgd moet hebben en jaarlijks gecontroleerd worden. Als MDMA gereguleerd verkrijgbaar is, zal het aanbod van en de vraag naar NPS-en afnemen. De impact op de volksgezondheid is alleen maar positief.

Impact op criminaliteit

+ +

sterk positief

De kwaliteit van XTC tabletten is voor de consument altijd al een issue geweest. Als die de keuze krijgt tussen gegarandeerde kwaliteit of onbekende kwaliteit vanuit het illegale circuit, dan zal de keuze snel gemaakt zijn. Het aanbod vanuit het illegale circuit zal afnemen.

Impact op economie

=

neutraal

Indien de verkoop wordt gereguleerd, maar de stof illegaal blijft, kan er geen btw worden afgedragen.

Impact op milieu

+

positief

Als de illegale handel en productie van XTC in Nederland afneemt zal het dumpen van chemicaliën ook afnemen. De impact zal niet groot zijn zolang er ook wordt geproduceerd voor de export.

Impact op internationaal imago

+

positief

Nederland zou kunnen laten zien dat regulering beter werkt dan een verbod.

Lachgas mag alleen worden verkocht door verkopers met een vergunning

Impact op volksgezondheid

+

positief

Reguleren biedt de kans om een leeftijdsrestrictie in te stellen, voorlichting te geven, een beperkte hoeveelheid per consument te verkopen, etc. Dit zal extreem overdadig en problematisch gebruik van lachgas terugdringen. De verkopende partij kan verplicht worden gesteld een cursus te volgen en de verkooppunten kunnen worden gecontroleerd. De consument kan door de verkoper opgevoed worden dmv het geven van goed voorlichting zodat die leert bewust om te gaan met lachgas. Onder andere het het rijden onder invloed, de contra-indicaties en bijwerkingen van lachgas en het dumpen van lege patronen zouden standaard onderwerpen kunnen zijn.

Impact op criminaliteit

+

positief

Door te reguleren wordt voorkomen dat de handel in lachgas in het illegale circuit verdwijnt, met alle problemen van dien.

Impact op economie

=

neutraal

Geen invloed.

Impact op milieu

+

positief

Wanneer de verkopende partij de consument voorlicht over het dumpen van lege patronen op straat of waar dan ook, zal dat een positieve impact hebben op het milieu.

Impact op internationaal imago

=

neutraal

Lachgas is in alle landen om ons heen legaal te verkrijgen.

Coffeeshops moeten buitenlandse toeristen weren om drugstoerisme tegen te gaan

Impact op volksgezondheid

-

negatief

De maatregel zal in eerste instantie geen impact hebben op de Nederlandse consument, maar zal behalve de toerist ook de expats treffen. En als de maatregel tot gevolg heeft dat er coffeeshops zullen sluiten, zal ook de Nederlandse consument in Amsterdam vaker in aanraking komen met straatdealers en runners die geen voorlichting geven, noch aan kwaliteitsbewaking doen. Er zal slechtere kwaliteit worden aangeboden, aangevuld met een assortiment aan harddrugs, wat kan leiden dot gevaarlijke combinaties.

Impact op criminaliteit

- -

sterk negatief

Ik ben van mening dat deze maatregel zal leiden tot meer runners en straatdealers die de toerist en expat zullen aanspreken. Naast het coffeeshopassortiment bieden zij ook harddrugs aan, met alle risico’s van dien. Dus een toename in georganiseerde misdaad, ondermijning en politie-inzet, die niet in verhouding staat met het beoogde resultaat, namelijk het weren van zogenaamd ‘laagwaardig’ toerisme. Is het niet veel makkelijker om budgetvluchten op Schiphol te weren?

Impact op economie

-

negatief

De maatregel zal de werkgelegenheid in de coffeeshopbranche hard treffen. Mocht de maatregel leiden tot een afname in het aantal toeristen dat Amsterdam bezoekt, zal dat natuurlijk ook impact hebben op de werkgelegenheid binnen de Amsterdamse horeca en detailhandel. Amsterdam wordt ook minder interessant als locatie voor cannabisbeurzen. De liberale expat zal minder snel voor Amsterdam kiezen als locatie om te werken.

Impact op milieu

=

neutraal

Impact op internationaal imago

=

neutraal

Hoe het imago van Amsterdam of Nederland wordt gezien, hangt af van het land. Sommige landen zien Nederland juist als gidsland, anderen als narcostaat. In een tijd waarin steeds meer landen in de wereld cannabis legaliseren, lijkt het alsof we in Nederland teruggaan in de tijd met repressieve maatregelen. Amsterdam is al lang niet meer de enige stad in Europa waar toeristen graag (legaal) een jointje roken. Een klein deel van de toeristen zal om die reden niet (meer) naar Amsterdam komen.