stip-links stip-rechts stip-links stip-rechts Zelf beoordelen Naar het expertpanel
Derrick Bergman
Voorzitter en woordvoerder

Stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC)

Coffeeshops moeten buitenlandse toeristen weren om drugstoerisme tegen te gaan

Impact op volksgezondheid

-

negatief

In het zuiden des lands is een paar jaar geleden al duidelijk geworden wat een volstrekt fiasco het weren van niet-ingezetenen uit coffeeshops oplevert. Los van de te verwachten overlast van dealers en toename van illegale verkoop op bestelling via internet is het zogenaamde 'i-criterium' een duidelijke schending van artikel 1 van onze grondwet: door de overheid opgelegde discriminatie, die het beoogde doel niet dichterbij zal brengen, maar wel een hele serie negatieve effecten zal sorteren. Wat de volksgezondheid betreft: dealers kunnen wegkomen met het verkopen van inferieure producten en bieden vaak ook harddrugs aan. Beide zijn niet bevorderlijk voor de volksgezondheid.

Impact op criminaliteit

-

negatief

Voor dealers is het i-criterium een godsgeschenk. Overal waar de maatregel is of nog wordt gehandhaafd, is de illegale verkoop van soft- en harddrugs toegenomen. Zelfs in Zeeland wil men inmiddels stoppen met de handhaving.

Impact op economie

-

negatief

Elke gram cannabis die in een gereguleerde coffeeshop wordt verkocht, draagt bij aan de Nederlandse economie, werkgelegenheid en belastinginkomsten van de staat. Illegale verkoop draagt hooguit indirect bij aan onze economie. Het wegjagen van toeristen draagt evenmin bij aan onze economie.

Impact op milieu

-

negatief

Bona fide coffeeshops werken het liefst met kwekers die netjes kweken. Illegale verkopers kijken doorgaans veel minder nauw en werken veel indirecter, met minder zicht op waar hun producten vandaan komen en hoe ze zijn geproduceerd.

Impact op internationaal imago

=

neutraal

Een reputatie van meer dan een halve eeuw, beginnend bij Amsterdam Magies Centrum in de jaren zestig, wis je niet uit met een extra regel voor de coffeeshops. Gidsland is Nederland al lang niet meer en een narcostaat zijn we nooit geweest en zullen we ook nooit worden. Het zou goed zijn als de regering, net als vroeger, serieus werk zou maken van het uitleggen van ons beleid in het buitenland.