stip-links stip-rechts stip-links stip-rechts Zelf beoordelen Naar het expertpanel
Erik van Zuidam
Organisatie- en loopbaanadviseur, voormalig divisiechef Zware Criminaliteit, korpsleiding Politie en directeur

Van Zuidam Advies

Het middel 3-MMC moet per direct worden verboden

Impact op volksgezondheid

=

neutraal

Er is te weinig bekend over de gezondheidsrisico's. Verbieden kan daarmee als middel erger zijn dan de kwaal. Verbieden gaat gebruik zowel ontmoedigen als aanmoedigen. Hoge prioriteit (en budget) geven aan breed onderzoek naar het middel, de effecten en de risico's op korte en langere termijn. Onmiddellijk starten met voorlichtingscampagnes. Early birds in het gebruik vragen om deel te nemen aan onderzoek. Scholen en gebruik intensief betrekken bij voortgang van het onderzoek. Verbieden zal de vraag niet doen afnemen. Een strijd die niet gewonnen kan worden, zolang met name jongeren in opvoeding en op school onvoldoende in aanraking komen met andere 'geluks/genotsfactoren. (cultuur, kunst, sport, constructief activisme etc)

Impact op criminaliteit

-

negatief

Verbieden geeft meestal boost aan criminaliteit. Wel is het belangrijk dat politie hoge prioriteit geeft om zo snel mogelijk het criminele netwerk achter deze drug kaart te brengen. Hoe zit de markt in elkaar en wie zijn de hoofdrolspelers ? Proberen voorlopig een vorm van regulering te bewerkstelligen. Verbieden als ultimum remedium.

Impact op economie

=

neutraal

Nog onduidelijk.

Impact op milieu

=

neutraal

Nog te weinig over bekend.

Impact op internationaal imago

=

neutraal

Onmiddellijk intensieve samenwerking in EU op een breed gebied. Dit kunnen we in Nederland niet alleen.

De productie en verkoop van XTC moet worden gereguleerd

Impact op volksgezondheid

=

neutraal

Regulering kan tot op zekere hoogte een positief effect hebben op de volksgezondheid, zolang het maar niet te veel neigt naar volledige legalisering. Daarmee creëer je toch een vorm van normalisatie. Het is derhalve van groot heel belang hoe deze regulering wordt ingevuld op de schaal van 'legalisering' tot 'verbod'. Te ver doorschieten naar één van beide uitersten, zal het systeem meer ongezond maken. Bijgevoegd de link van het Trimbos instituut met veel interessante kanttekeningen.

Impact op criminaliteit

Impact op economie

+

positief

Impact op milieu

Impact op internationaal imago

+

positief