stip-links stip-rechts stip-links stip-rechts Zelf beoordelen Naar het expertpanel
Dr. Gjalt-Jorn Peters
Universitair hoofddocent

Open Universiteit

Ook het testen van wiet door coffeeshops moet worden gedoogd

Impact op volksgezondheid

+ +

sterk positief

Actieve ingredienten (e.g. samenstelling, dosis) bepalen voor een groot deel de gevolgen (zowel positieve effecten als negatieve effecten en risico's) van middelen. Bovendien vereist effectieve zelfregulatie van gebruik eerst effectieve zelfmonitoring, en accurate informatie over ingredienten is hiervoor een vereiste.

Impact op criminaliteit

+

positief

Ik verwacht twee effecten. Ten eerste geldt dat het testen nu formeel 'criminaliteit' is, en door dit legaal te maken, er dus een kleine afname zal zijn -- maar dat is verwaarloosbaar. Belangrijker is het tweede effect: hoe meer informatie beschikbaar is in de coffeeshops, hoe betrouwbaarder daar gekochte cannabis is. De voordelen van cannabis in een coffeeshop kopen t.o.v. bij een dealer worden dus groter, waardoor ik daar ook een kleine afname van criminaliteit verwacht.

Impact op economie

+

positief

Ik verwacht een klein positief effect op de economie: er kan een groeiende markt ontstaan rondom het testen van cannabis. Gegeven dat cannabisproductie in steeds meer landen legaal wordt kan die markt ook internationaal wellicht omzet genereren.

Impact op milieu

=

neutraal

Ik verwacht geen invloed op het milieu. Het kan zijn dat de 'illegale' testen die nu worden uitgevoerd afval produceren dat nu niet legaal verwerkt kan worden; in dat geval is er wellicht een klein positief effect.

Impact op internationaal imago

+

positief

Ik denk dat, gegeven dat cannabis 1) al in coffeeshops te koop is in Nederland, en 2) cannabis in steeds meer landen legaal kan worden geproduceerd, gedistribueerd, en verkocht, het toestaan van testen en de extra preventiegelegenheden en bescherming van burgers die dit schept positief ontvangen zullen worden.

Het middel 3-MMC moet per direct worden verboden

Impact op volksgezondheid

-

negatief

Ik verwacht een negatief effect op de volksgezondheid: negatief omdat het verbieden van middelen in de regel een negatief effect heeft op de volksgezondheid via een aantal routes (kwaliteitscontrole en monitoring worden moeilijker; stigmatisering neemt toe; gebruik wordt minder zichtbaar en moeilijker te reguleren; toegang tot hulpverlening wordt hoogdrempeliger), en niet sterk negatief omdat het gebruik van 3-MMC op dit moment nog relatief laag is. Als 3-MMC meer gebruikt zou worden, zou het effect op de volksgezondheid sterk negatief zijn.

Impact op criminaliteit

-

negatief

Ik verwacht een lichte stijging van de criminaliteit: omdat de handel in 3-MMC plotsklaps illegaal wordt neemt de criminaliteit direct toe als gevolg van het verbieden van 3-MMC. Op termijn zou er een lichte daling van de criminaliteit kunnen zijn als mensen die nu 3-MMC gebruiken dit vervangen door een ander middel, bijvoorbeeld omdat ze 3-MMC gebruikten juist omdat het legaal was.

Impact op economie

=

neutraal

Ik verwacht een mild negatieve invloed op de economie omdat de omzet en winst door handel in en verkoop van 3-MMC onzichtbaar worden omdat ze verdwijnen in het criminele circuit. Echter, gegeven de lage prevalentie van het gebruik zal dit maar een heel klein effect zijn, waardoor ik uitkom op '=' in plaats van '-'.

Impact op milieu

-

negatief

Ik verwacht een licht negatieve invloed op het milieu: de productieprocessen worden illegaal, en het afval kan dus niet langer legaal worden verwerkt. Dit moet daardoor worden gedumpt.

Impact op internationaal imago

=

neutraal

Ik verwacht niet dat andere landen veel geven om of 3-MMC in Nederland legaal of illegaal is. Het aandeel van 3-MMC in vergelijking met bijvoorbeeld MDMA, speed, en cocaine is verwaarloosbaar.

De productie en verkoop van XTC moet worden gereguleerd

Impact op volksgezondheid

+ +

sterk positief

Ik was lid van de Denktank MDMA Beleid die in 2019 en 2020 actief was, en mijn argumentatie is dus gebaseerd op de uitkomsten van dat proces (zie de bron). Kort samengevat bleek uit dat proces dat er grote positieve effecten op de gezondheid te verwachten zijn.

Impact op criminaliteit

+ +

sterk positief

Ik was lid van de Denktank MDMA Beleid die in 2019 en 2020 actief was, en mijn argumentatie is dus gebaseerd op de uitkomsten van dat proces (zie de bron). Hier bleek dat te verwachten is dat MDMA-gerelateerde misdaad in Nederland afneemt als de productie en verkoop van MDMA wordt gereguleerd.

Impact op economie

+

positief

Ik was lid van de Denktank MDMA Beleid die in 2019 en 2020 actief was, en mijn argumentatie is dus gebaseerd op de uitkomsten van dat proces (zie de bron). In dit proces bleek dat er een klein positief effect op de economie te verwachten was.

Impact op milieu

+

positief

Ik was lid van de Denktank MDMA Beleid die in 2019 en 2020 actief was, en mijn argumentatie is dus gebaseerd op de uitkomsten van dat proces (zie de bron). In dit proces bleek dat er een klein positief effect op het milieu te verwachten was.

Impact op internationaal imago

-

negatief

Ik was lid van de Denktank MDMA Beleid die in 2019 en 2020 actief was, en mijn argumentatie is dus gebaseerd op de uitkomsten van dat proces (zie de bron). In dit proces bleek dat er een klein negatief effect op het internationale imago van Nederland te verwachten was.

Lachgas mag alleen worden verkocht door verkopers met een vergunning

Impact op volksgezondheid

+ +

sterk positief

Voor alle drugs geldt dat regulering verstandig is. Als iets schadelijk is, ofwel voor de gezondheid, ofwel omdat mensen zich er relatief makkelijk in verliezen, dan is het belangrijk dat de overheid de regie houdt en zo gebruikers optimaal kan ondersteunen als ze problematisch gebruiken. Bovendien wordt kwaliteitscontrole mogelijk, kunnen leeftijdsgrenzen worden gehanteerd, wordt reclame verboden, en worden geen andere drugs proactief aangeboden door de verkopers.

Impact op criminaliteit

+

positief

Als er legale kanalen voor lachgas blijven, zullen minder consumenten zich tot het criminele circuit wenden. Bovendien voorkomt verkoop via vergunningen dat er dubieuze straatmarkten ontstaan. Tegelijkertijd is dit effect in vergelijking met de huidige situatie niet groot (dat zou het mogelijk wel zijn in vergelijking met een situatie waarin lachgas illegaal zou zijn).

Impact op economie

=

neutraal

In vergelijking met de huidige situatie zou het effect op de economie verwaarloosbaar zijn. Als het referentiekader niet de huidige situatie zou zijn, maar een situatie waarin lachgas illegaal was, zou het effect positief zijn geweest.

Impact op milieu

+ +

sterk positief

Als de verkoop wordt gereguleerd kan een statiegeldsysteem voor de containers (e.g. patronen). Hierdoor belanden die niet meer in de natuur.

Impact op internationaal imago

=

neutraal

Lachgas is relatief onschadelijk en wordt in veel landen nog zo gezien. Wat we hiermee doen heeft, schat ik, geen invloed op ons imago.

Coffeeshops moeten buitenlandse toeristen weren om drugstoerisme tegen te gaan

Impact op volksgezondheid

-

negatief

Cultuurverandering kost veel tijd, en de verandering van het imago van Amsterdam dus ook. Het invoeren van de wietpas betekent dus niet dat er gelijk minder toeristen komen die graag willen blowen: in het beste geval vindt die verschuiving plaats over de jaren. Toeristen die graag willen blowen zullen dus in eerste instantie hun toevlucht zoeken tot alternatieven: straathandel, online bestellen van cannabis, en afreizen naar nabijgelegen coffeeshops. Gemiddeld genomen komen ze dan vaker in aanraking met lagere kwaliteit cannabis, mogelijk vervuilde cannabis, en andere drugs. Bovendien zal een deel van de toeristen meer alcohol gaan drinken, wat ongezonder is dan cannabis. Per saldo zal er dus een negatief effect op de volksgezondheid zijn.

Impact op criminaliteit

-

negatief

Cultuurverandering kost veel tijd, en de verandering van het imago van Amsterdam dus ook. Het invoeren van de wietpas betekent dus niet dat er gelijk minder toeristen komen die graag willen blowen: in het beste geval vindt die verschuiving plaats over de jaren. Toeristen die graag willen blowen zullen dus in eerste instantie hun toevlucht zoeken tot alternatieven, waaronder straathandel en online bestellen van cannabis. Deze markten zullen dus vergroten. Bovendien zullen die toeristen hierdoor vaker andere drugs komen. De drugsmarkt zou dus welig tieren met deze ontwikkeling.

Impact op economie

-

negatief

Op de korte termijn is de impact negatief omdat coffeeshops minder afzet hebben: dat verschuift deels naar de illegale markt. Als het lukt om het imago te veranderen (in het beste geval duurt dat jaren) en er daardoor minder toeristen komen, zal een deel van de horeca-branche in Amsterdam moeten sluiten.

Impact op milieu

=

neutraal

Ik voorzie geen negatieve of positieve impact op het milieu. Als toerisme naar Amsterdam op den duur inderdaad afneemt, dan is dat niet omdat mensen minder op vakantie gaan, maar omdat ze ergens anders heel gaan.

Impact op internationaal imago

=

neutraal

Ik heb niet het idee dat onze relatie met het buitenland op dit moment schade of baten ondervindt door het imago van Amsterdam en de redenen waarom toeristen hierheen komen. Ik denk dus ook niet dat er iets gaat veranderen, temeer nu steeds meer landen cannabisproductie en -verkoop legaliseren.