stip-links stip-rechts stip-links stip-rechts Zelf beoordelen Naar het expertpanel
Jan Ramaekers
Hoogleraar Psychofarmacologie

Universiteit van Maastricht

Lachgas mag alleen worden verkocht door verkopers met een vergunning

Impact op volksgezondheid

+

positief

De huidige situatie waarin lachgas als voedingsupplement kan worden verkocht doet geen recht aan de potentiele risico's die gepaard kunnen gaan met het gebruik van lachgas als verdovend middel. Erkenning van lachgas als verdovend middel zal waarschijnlijk een positief effect hebben op risicoperceptie bij gebruikers.

Impact op criminaliteit

=

neutraal

Het aanbod van lachgas neemt door deze maatregel waarschijnlijk af.

Impact op economie

=

neutraal

Deze maatregel heeft geen invloed op de economie.

Impact op milieu

+

positief

De maatregel heeft weinig effect op milieu. Belangrijkste voordeel is wellicht een afname in zwerfafval van lege lachgas capsules.

Impact op internationaal imago

=

neutraal

Deze maatregel heeft geen invloed op het internationale imago.