stip-links stip-rechts stip-links stip-rechts Zelf beoordelen Naar het expertpanel
Dr. Ton Nabben
Senior Onderzoeker

Hogeschool van Amsterdam (HVA) Faculteit Maatschappij & Recht

Het middel 3-MMC moet per direct worden verboden

Impact op volksgezondheid

-

negatief

Impact op criminaliteit

-

negatief

Impact op economie

=

neutraal

Impact op milieu

=

neutraal

Speelt vooral in land van herkomst o.a China

Impact op internationaal imago

=

neutraal

3MMC is vooral in Nederland bekend. Imago speelt geen rol.

Coffeeshops moeten buitenlandse toeristen weren om drugstoerisme tegen te gaan

Impact op volksgezondheid

-

negatief

Vooralsnog gaat het hier om een lokale maatregel in Amsterdam met de bedoeling om ‘wiettoeristen’ te weren in coffeeshops. De gedachte achter deze maatregel heeft niet direct betrekking op zorgen over de volksgezondheid (alhoewel toeristen wel de hoofdmoot zijn bij cannabis gerelateerde incidenten), maar lijkt eerder geïnspireerd door rapportages en notities (o.a.) ‘Achterkant van Amsterdam (Tops & Tromp) die een verwevenheid constateren van de misdaad en de coffeeshopbranche in brede zin (kwekers, investeerders etc.). Verschillende partijen vanuit de ondernemersbranche haken hier gretig op in met vooral morele standpunten over de verderfelijke smaakvoorkeur (cannabis) van dit type toerist. Ze zijn deze grote groep liever kwijt dan rijk. Door het I-criterium in te voeren hoopt de petitie-groep dit type toeristen te weren omdat de stad dan onaantrekkelijker zou worden, waar ik nog niet zo overtuigd van ben. De vergelijking met het succesvolle beleid in Maastricht gaat mank omdat het hier niet gaat om grenstoerisme maar om een doorsnee stedentrip. Ik acht de kans groot dat de cannabismarkt na invoering een arena voor cannacowboys wordt met gevolgen voor de kwaliteit die nu dankzij de coffeeshops geborgd is, maar ook een toename van gezondheidsincidenten (bij toeristen die op straat kopen) als gevolg van meer discutabele kwaliteit en criminaliteit (zie andere blok).

Impact op criminaliteit

- -

sterk negatief

Het invoeren van een I-criterium in Amsterdam voor een derde van alle coffeeshops zal naar verwachting dramatisch uitpakken voor bewoners en middenstand in de binnenstad in verband met een explosieve toename van de straatverkoop van cannabis (en andere drugs) aan potentiële kopers. De huidige capaciteit van de politie is niet toereikend om de wildgroei van straatverkopers aan te kunnen pakken. Kopers lopen grotere kans om opgelicht te worden c.q. zakken te worden gerold. De straathandel zal zich verspreiden over de hele binnenstad en jonge toeristen zullen al worden lastig gevallen op het moment dat zij arriveren op Schiphol, Amsterdam CS of de grote busstations. Hotels krijgen te maken met straathandel voor de deur en op de Schellingwoudenbrug worden de campinggasten al opgewacht door kopers. De misdaad profiteert flink evenals de jonge soldaten uit de volkswijken. Er komt ook meer geweld tussen verkoopclans die hun territorium gaan opeisen. De politie kan het nu al bijna niet meer aan. Het justitieapparaat wordt extra belast, etc. Ik voorspel dat het een drama wordt en dat de klok weer terug wordt gedraaid naar de levendige cannabishandel op straat in de periode voor de coffeeshops. Bestudeer desnoods verschillende scenario’s voordat je aan zo’n maatregel wil beginnen en maak gebruik van studies naar waterbedeffecten. Wellicht is spreiding van coffeeshops speciaal voor toeristen naar de randen van de stad een eleganter idee.

Impact op economie

-

negatief

Buitenlandse blowers kopen ook broodjes, sapjes, biertjes, toeristenprullaria en andere souvenirs. Ze slapen in hotels, gaan naar musea, Artis, restaurants, snackbars etc. De lokale horeca zal het merken. Een inkomstenderving voor coffeeshops is er ook, maar dat zal de buitenwacht, gezien hun inkomsten misschien nog het minste zorgen baren. Er komen sowieso meer straatbanen, maar over dat geld wordt weer geen belasting betaald. Doorgeredeneerd zal de sjieke PC Hoofdstraat er ook wel van gaan profiteren want straatculturen die doekoe winnen met drugs moeten natuurlijk wel laten zien welke logo’s ze cool vinden. Yo!

Impact op milieu

=

neutraal

Op het milieu zal een I-criterium niet zoveel invloed hebben vermoed ik.

Impact op internationaal imago

-

negatief

Als Amsterdam braver wordt en van zijn ‘magies centrum’ imago af wil dan zullen conservatieve en roesschuwe krachten in het buitenland mogelijk toejuichen. Minder gidsland en anarchistisch en braver. Sowieso heeft het grootkapitaal de laatste jaren veel aan invloed gewonnen en wordt die stad fucking duur met gearriveerde babyboomers die het kunnen leiden qua pecunia. Maar de opstandige, baldadige, kunstzinnige jeugd heeft Amsterdam op de klaart gezet met Paradiso/Melkweg in hun kielzog. Ik zou graag wel eens studies willen zien welke impact ‘Amsterdam’ als merk heeft op jongerenculturen die ook komen voor het bloeiende uitgaansleven (nu even niet) en alle andere charmes die de stad te bieden heeft in kleine steegjes, op het water en in de concertzalen en clubs. Naar deze emotionele factoren wordt weinig gekeken. Maar Amsterdam heeft toeristen meer te bieden dan louter coffeeshops. Het is net als festivals bezoeken. Je gaat daar heen voor en leuke tijd, de sfeer de muziek en om andere mensen te treffen, maximaal te ontspannen. Drugs komen pas op de tweede plaats. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk.