stip-links stip-rechts stip-links stip-rechts Zelf beoordelen Naar het expertpanel
Stephen Snelders
Onderzoeker History and Philosophy of Science

Het opnemen van een stofgroepen verbod in de Opiumwet is gevaarlijk voor de gezondheid

Impact op volksgezondheid

- -

sterk negatief

Het is niet zonder meer het geval dat stoffen uit bepaalde stofgroepen (altijd) een negatieve uitwerking hebben op de volksgezondheid. Bovendien worden omvang van gebruik en veiligheid van gebruik bepaald door andere factoren dan wettelijke regulering, zoals sociaal-culturele omgevingsfactoren en goede informatievoorziening en preventie. Hele stofgroepen onder de Opiumwet plaatsen zet alleen maar een weinig vruchtbaar beleid voort.

Impact op criminaliteit

=

neutraal

Stofgroepen op de illegale markt plaatsen zal alleen maar nieuwe kansen bieden aan criminele ondernemers. Hoe dat in de praktijk per stof uitpakt is moeilijk te voorzien, maar in ieder geval zal het de criminaliteit niet doen dalen.

Impact op economie

=

neutraal

Als we de illegale economie als onderdeel zien van de legale economie zal het plaatsen van stofgroepen onder de Opiumwet de groei van de illegale economie bevorderen.

Impact op milieu

- -

sterk negatief

Als de illegale productie gaat groeien, zoals te verwachten valt door deze maatregel, zal het chemisch afvalprobleem verbonden met de illegale productie ook groeien.

Impact op internationaal imago

+

positief

Nederland wordt altijd verweten een drugsparadijs te zijn, dus bij buitenlandse overheden en nationale en internationale politie-organisaties zal deze maatregel goed vallen. Meer dan cosmetische waarde heeft het echter niet.

Ook het testen van wiet door coffeeshops moet worden gedoogd

Impact op volksgezondheid

=

neutraal

Gebruikers en verkopers hebben al een eigen mening over sterkte product en zullen op grond daarvan hun keuze maken. De meetbare component (percentage THC) zal daar in de praktijk geen invloed op hebben

Impact op criminaliteit

=

neutraal

Ik zie geen effect op handel, tenzij en pas als wiet met een bepaald percentage THC niet meer verkocht gaat of mag worden. Maar dit zit nu niet in de maatregel.

Impact op economie

=

neutraal

Ik voorzie nog geen economisch effect (zie boven).

Impact op milieu

=

neutraal

Niet relevant.

Impact op internationaal imago

-

negatief

Er zou een klein effect op imago in het buitenland kunnen plaatsvinden (zie die Nederlanders weer tolerant tegen drugs) maar het lijkt me nauwelijks belangrijk.