stip-links stip-rechts stip-links stip-rechts Zelf beoordelen Naar het expertpanel
Drs. Theo van Iwaarden
Gepensioneerd beleidsambtenaar

VWS

Het opnemen van een stofgroepen verbod in de Opiumwet is gevaarlijk voor de gezondheid

Impact op volksgezondheid

-

negatief

Een algemeen verbod op deze stoffengroepen zal tot gevolg hebben dat de productie van en handel in deze drugs interessanter wordt voor de onderwereld. Dit leidt wellicht tot slechtere kwaliteit van en meer recreatieve drugs met mogelijke gezondheidsschade.

Impact op criminaliteit

-

negatief

Door meer verboden stoffen in de Opiumwet neemt de criminaliteit statistisch per definitie toe. Daarnaast wordt deze recreatieve drugsmarkt interessanter voor de onderwereld.

Impact op economie

=

neutraal

Impact op milieu

-

negatief

Meer illegale productie van deze verboden stoffen en zodoende wellicht meer dumping van afval na de productie.

Impact op internationaal imago

+

positief

Het NL-imago bij andere strenge drugsaanpak-landen zou iets kunnen verbeteren.

Ook het testen van wiet door coffeeshops moet worden gedoogd

Impact op volksgezondheid

+

positief

Als coffeeshops hun testresultaten openbaar maken, kunnen gebruikers zodoende meer informatie krijgen over de kwaliteit, sterkte en eventuele aanwezigheid van voor de gezondheid schadelijke stoffen in de wiet. Coffeeshops kunnen bij de inkoop van hun wiet testen op eventuele schadelijke stoffen en dan besluiten deze soort wiet niet te verkopen.

Impact op criminaliteit

+

positief

Bij het testen van wiet door coffeeshops krijgen bonafide wiettelers een relatief voordeel ten opzichte van telers die bv. slechtere kwaliteit leveren of (veel) schadelijke pesticiden/bestrijdingsmiddelen gebruiken.

Impact op economie

+

positief

Door het testen komt er meer economische activiteit en een betere marktwerking: duidelijker consumenteninformatie en eerlijker concurrentie tussen coffeeshops.

Impact op milieu

+

positief

Daling van het gebruik van pesticiden/bestrijdingsmiddelen door wiettelers.

Impact op internationaal imago

=

neutraal

Neutraal.

Het middel 3-MMC moet per direct worden verboden

Impact op volksgezondheid

-

negatief

Bij een wettelijk verbod komen er wellicht andere, mogelijk vervuilde of riskantere designer drugs op de illegale markt.

Impact op criminaliteit

-

negatief

Een verbod trekt criminaliteit aan, omdat de prijs dan stijgt en er dus meer te verdienen valt.

Impact op economie

=

neutraal

Impact op milieu

-

negatief

Meer dumping van afval door illegale drugsproductie.

Impact op internationaal imago

=

neutraal

De productie en verkoop van XTC moet worden gereguleerd

Impact op volksgezondheid

+

positief

Zodoende komt er controle op de kwaliteit, zal er minder 'troep' in omloop zijn en wordt het gebruik dus veiliger voor de eigen gezondheid.

Impact op criminaliteit

+ +

sterk positief

De XTC-markt is momenteel een grote bron van winst voor criminelen. Bij regulering van de productie en verkoop zal deze sterk verminderen, omdat de meeste gebruikers zullen kiezen voor de goedgekeurde XTC.

Impact op economie

+

positief

Regulering zal leiden tot meer belastinginkomsten. De Rijksoverheid kan die dan aanwenden voor het oplossen van maatschappelijke problemen.

Impact op milieu

+

positief

Minder afvaldumping (in de natuur) door producenten van XTC.

Impact op internationaal imago

-

negatief

Het NL-imago op drugsterrein zal verder verslechteren.

Lachgas mag alleen worden verkocht door verkopers met een vergunning

Impact op volksgezondheid

+

positief

Verkopers met een vergunning zullen verantwoordelijk omgaan met de gezondheid van hun klanten, omdat ze hun vergunning niet willen kwijtraken.

Impact op criminaliteit

+

positief

Minder illegale handel dan bij een verbod.

Impact op economie

+

positief

Inkomsten voor gemeenten door leges voor de vergunning en voor de Belastingdienst door inkomens- of vennootschapsbelasting.

Impact op milieu

+

positief

Minder lege plastic ballonnen op straat.

Impact op internationaal imago

=

neutraal

In het totaal van ons drugsbeleid zal dit het internationale imago van NL weinig beïnvloeden.

Coffeeshops moeten buitenlandse toeristen weren om drugstoerisme tegen te gaan

Impact op volksgezondheid

-

negatief

Er is minder controle en toezicht op de softdrugsverkoop door verschuiving naar straatverkoop, etc.

Impact op criminaliteit

- -

sterk negatief

Het zorgt voor meer illegale straathandel, onder andere in combinatie met harddrugs.

Impact op economie

-

negatief

Er is minder reguliere verkoop door coffeeshops.

Impact op milieu

=

neutraal

Dit vind ik moeilijk in te schatten.

Impact op internationaal imago

+

positief

Vanuit buitenlands perspectief lijkt het of Nederland een strenger drugsbeleid voert.