stip-links stip-rechts stip-links stip-rechts Zelf beoordelen Naar het expertpanel
Machteld Busz
Directeur en bestuurder

Mainline en Poppi: Drugs Museum Amsterdam

Het opnemen van een stofgroepen verbod in de Opiumwet is gevaarlijk voor de gezondheid

Impact op volksgezondheid

-

negatief

Impact op criminaliteit

-

negatief

Impact op economie

-

negatief

Impact op milieu

=

neutraal

Impact op internationaal imago

+

positief

Het middel 3-MMC moet per direct worden verboden

Impact op volksgezondheid

=

neutraal

Enerzijds denk ik niet dat een verbod een groot verschil zal maken in de vraag: gebruikers zullen zich straks op de illegale markt begeven. In principe denk ik dat de vrije verkoop van middelen via internet niet positief is: je bent afhankelijk van een 'marktpartij' met een winstbelang om je product te kopen en daar informatie over te krijgen. De vrije verkoop kan een schijnveiligheid creëren (je kan het legaal kopen, dus het zal niet heel schadelijk zijn). Het overlaten van de verkoop aan het illegale circuit is echter een nog slechter alternatief. Ook hier is een winstbelang en daarbij moeten gebruikers zich met een scene inlaten die mogelijk gevaarlijk is. Regulering door de staat is wat mij betreft het betere alternatief.

Impact op criminaliteit

=

neutraal

Het middel wint aan populariteit en gebruikers zullen dus mogelijk hun middel in het illegale circuit gaan kopen. Maar de hoeveelheid gebruikers is nog steeds relatief laag, dus de impact op criminaliteit zal niet erg groot zijn.

Impact op economie

=

neutraal

Minimaal

Impact op milieu

=

neutraal

De productieprocessen zullen min of meer hetzelfde blijven - ik verwacht geen verbetering of verslechtering waar het gaat om milieuschade.

Impact op internationaal imago

-

negatief

Het aanstaande verbod op nieuwe psychoactieve stoffen is zeker onder internationale druk tot stand gekomen. Voor conservatieve landen zal deze wetgeving (en ook het plaatsen van 3-MMC op de verboden lijst) een goede beslissing zijn. In de ogen van meer progressieve bondgenoten zal Nederland zijn voorhoedepositie op het drugsdossier nog meer verliezen. Al met al: een negatieve impact.

De productie en verkoop van XTC moet worden gereguleerd

Impact op volksgezondheid

+

positief

Impact op criminaliteit

+

positief

Impact op economie

=

neutraal

Een positief op de staatskas indien er belasting over een xtc-aankoop wordt gerekend.

Impact op milieu

+ +

sterk positief

Impact op internationaal imago

=

neutraal

Voor sommige landen een stap in de goede richting, voor anderen de deur naar hel en verdoemenis. De wereld zal er zeker wat van vinden 😉

Lachgas mag alleen worden verkocht door verkopers met een vergunning

Impact op volksgezondheid

+

positief

Impact op criminaliteit

=

neutraal

Impact op economie

=

neutraal

Impact op milieu

+

positief

Impact op internationaal imago

=

neutraal

Coffeeshops moeten buitenlandse toeristen weren om drugstoerisme tegen te gaan

Impact op volksgezondheid

-

negatief

Toeristen zullen altijd geïnteresseerd blijven in Nederland en met name Amsterdam als een vrijplaats in de wereld. Daar hoort een jointje bij. Door toeristen te weren uit de coffeeshops zal de straathandel groeien. Dat betekent minder controle op de kwaliteit en meer kansen om ook een scala aan andere drugs aangeboden te krijgen.

Impact op criminaliteit

-

negatief

Meer straathandel zal tot meer overlast leiden. De georganiseerde criminaliteit profiteert en dit ondermijnt de huidige experimenten met staatswiet, waarbij juist geprobeerd wordt de productie uit het illegale circuit te trekken.

Impact op economie

-

negatief

De coffeeshops, met name in Amsterdam en de grensregio’s, zullen minder klanten ontvangen en dus minder mensen in dienst kunnen hebben. Slecht voor de werkgelegenheid en omzet dus. Aan de andere kant zal dit bij de politie en handhaving mogelijk tot meer banen leiden. Potentiële inkomsten uit belasting, een van de mogelijk interessante uitkomsten van de wietexperimenten, worden misgelopen. Jammer, want die opbrengsten zou je goed kunnen gebruiken om gezondheid te bevorderen onder gebruikers.

Impact op milieu

=

neutraal

Dit is niet mijn ‘area of expertise’. Maar ik zou zeggen dat het effect neutraal is of licht negatief.

Impact op internationaal imago

+

positief

Een symbolische maatregel als dit zal wellicht goed zijn voor het internationale imago van Nederland. De roep van andere landen om strengere maatregelen en straffen in Nederland (als grote drugsproducent) is groot. Naar mijn mening zou dit juist een reden moeten zijn waarom Nederland wetenschappelijk onderbouwd beleid moet uitdragen. Dat zit wat mij betreft juist in het reguleren van wiet. Misschien is de boodschap achter dergelijk beleid moeilijker te verkopen naar derde landen, maar de impact op lange termijn zal uiteindelijk het gelijk bewijzen. Op korte termijn is er dus wellicht winst te behalen, maar op lange termijn komen we als land een stuk verder door een strategisch, evidence-based beleid te implementeren en te promoten.