stip-links stip-rechts stip-links stip-rechts Zelf beoordelen Naar het expertpanel
Jan van Amsterdam
Wetenschappelijk werker

Amsterdam UMC

De productie en verkoop van XTC moet worden gereguleerd

Impact op volksgezondheid

+ +

sterk positief

Betere gebruiksinfo (minder hyperthermie) en betere productinformatie (minder vervuilde pillen)

Impact op criminaliteit

+

positief

Zet de illegale praktijken onder druk.

Impact op economie

+

positief

Iets meer staatsinkomsten (leges, inkomstenbelasting en BTW en beduidend minder gezondheidskosten

Impact op milieu

=

neutraal

Milieubelasting ten gevolge van XTC is nihil t.o.v. andere bronnen (veeteelt)

Impact op internationaal imago

-

negatief

Dit vinden strengere landen (helaas) niet leuk

Lachgas mag alleen worden verkocht door verkopers met een vergunning

Impact op volksgezondheid

+

positief

Hierdoor goede kwaliteit en voorlichting

Impact op criminaliteit

=

neutraal

Er is (nog) geen omvangrijke criminaliteit rondom lachgas

Impact op economie

+

positief

Er kan BTW en leges voor verkoopvergunningen worden geheven. Minder accidenten.

Impact op milieu

=

neutraal

Hoewel een sterk milieuvervuilend gas is de uitstoot laag vergeleken met andere bronnen. Gereguleerde verkoop zal hier weinig aan veranderen.

Impact op internationaal imago

=

neutraal

Marginaal effect

Coffeeshops moeten buitenlandse toeristen weren om drugstoerisme tegen te gaan

Impact op volksgezondheid

- -

sterk negatief

De drugkwaliteit wordt discutabel (slecht voor gezondheid), het aanbod van drugs die gevaarlijker zijn hoger.

Impact op criminaliteit

- -

sterk negatief

De maatregel leidt tot ongewenste straathandel en dus is er meer politie-inzet nodig.

Impact op economie

-

negatief

De coffeeshops draaien minder omzet en er komen minder toeristen.

Impact op milieu

=

neutraal

Niet van toepassing.

Impact op internationaal imago

+

positief

Het buitenland kan deze maatregel wel waarderen.