Alle maatregelen

18 augustus 2022

Het opnemen van een stofgroepen verbod in de Opiumwet is gevaarlijk voor de gezondheid

Het kabinet is voornemens de Opiumwet te wijzigen door aan de bestaande lijsten (I en II) een nieuwe lijst IA toe te voegen. Hiermee worden bepaalde stofgroepen verboden, niet omdat is aangetoond dat deze middelen schadelijk zijn, maar vanuit het voorzorgsbeginsel.

Met dit voorstel beoogt het kabinet zowel de volksgezondheid te beschermen als de productie en handel in deze middelen door de illegale drugsindustrie tegen te gaan.

9 juni 2021

Ook het testen van wiet door coffeeshops moet worden gedoogd

Na alcohol is cannabis de meest geconsumeerde drug in Nederland. Toch is onduidelijk wat er in zit en hoe sterk het is. Sommige coffeeshops laten cannabis testen in een laboratorium, maar volgens de Opiumwet mag dit niet.

Het zou logischer zijn om het testen van wiet door coffeeshops ook te gedogen, zodat consumenten weten wat ze kopen.

23 februari 2021

Lachgas mag alleen worden verkocht door verkopers met een vergunning

In plaats van een verbod komt er een vergunningstelsel dat gepaard gaat met strenge regels, adequate handhaving en goede voorlichting over de risico’s van het overmatig gebruik van lachgas.

11 januari 2021

Het middel 3-MMC moet per direct worden verboden

Het middel 3-MMC is een zogenaamde designerdrug, een amfetamine-achtige stof die qua werking lijkt op mefedron (4-MMC), een middel dat op lijst I van de Opiumwet staat. 3-MMC is legaal. De productie van en de handel in 3-MMC is toegestaan. In verschillende regio’s wint 3-MMC aan populariteit, vooral onder jongeren. Dit baart sommige burgemeesters zorgen. Daarom pleiten zij voor een verbod.

13 november 2020

De productie en verkoop van XTC moet worden gereguleerd

Er is al jaren veel discussie over XTC. Volgens wetenschappers en experts is het middel niet echt schadelijk voor de gezondheid, maar vanwege de criminele betrokkenheid is MDMA (de werkzame stof in XTC) toch aangewezen als harddrug. De ‘Denktank MDMA Beleid’ heeft alle opties tegen het licht gehouden en adviseert de productie en verkoop van XTC te reguleren.

Zie ook: Rapport van de denktank MDMA beleid.

25 oktober 2020
Moeten coffeeshops moeten buitenlandse toeristen weren om drugstoerisme tegen te gaan?

Coffeeshops moeten buitenlandse toeristen weren om drugstoerisme tegen te gaan

Deze maatregel wint de laatste jaren aan populariteit. Het houdt in dat coffeeshops hun producten alleen nog mogen verkopen aan mensen die in Nederland staan geregistreerd. Dit wordt het ‘ingezetenencriterium’ (i-criterium) genoemd. Het doel van deze maatregel is om drugstoeristen te weren. In het zuiden van het land is de maatregel al op een aantal plekken van kracht, in Amsterdam groeit de steun.

Zie ook: Barsten in het blowparadijs (Parool).