Over ons

Missie

Onze missie is het voeren van een open dialoog over het Nederlandse drugsbeleid. Wij erkennen dat er risico’s zijn verbonden aan het gebruik van drugs en dat er problemen zijn met de productie en handel van drugs. Het huidige beleid lost deze problemen echter niet op. Sommige partijen willen steeds strengere maatregelen nemen en steeds meer middelen verbieden, terwijl andere partijen juist pleiten voor meer regulering. Discussies over drugs en drugsbeleid worden gevoerd op basis van vooroordelen en emoties, in plaats van argumenten en wetenschappelijke inzichten. Daarom willen we het gesprek aangaan over mogelijke alternatieven. DrugsDialoog staat hiermee ten dienste van de breed gedragen maatschappelijke uitgangspunten om de gezondheidsrisico’s van drugs zo laag mogelijk te houden, de overlast te beperken en de veiligheid van de samenleving als geheel zo goed mogelijk te waarborgen.

Op dit platform kunnen voor- en tegenstanders hun mening geven over actuele maatregelen. De beoordelingen en argumenten worden vervolgens gebundeld en aangeboden aan bestuurders en beleidsmakers. Op die manier gaan we de dialoog aan met de overheid en zorgen we ervoor dat jouw mening meetelt bij het maken van beleid.

Initiatief

DrugsDialoog is een initiatief van Kaj Hollemans (KH Legal Advice), Gjalt-Jorn Peters (Universitair hoofddocent Methodologie en Statistiek, Faculteit der Psychologie, Open Universiteit) en Willem Scholten (Willem Scholten Consultancy).

Financiering en experts

Het platform is gefinancierd met startdonaties van Stichting Beter Beleid, Kaj Hollemans en Willem Scholten. Om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen, voeren experts zelf hun beoordelingen in. Een verzoek tot deelname aan het expertpanel kan worden gericht aan de initiatiefnemers. Zij beoordelen iedere nieuwe aanmelding gezamenlijk. De uitkomst en onderbouwing van deze beoordeling is voor iedereen toegankelijk. Op deze manier garandeert DrugsDialoog een neutrale en onafhankelijke bijdrage aan het debat.

Informatie

Voor meer informatie kun je mailen naar mening@drugsdialoog.nl of onderstaand contactformulier invullen.