stip-links stip-rechts stip-links stip-rechts

Voor het goed functioneren van de website drugsdialoog.nl van platform DrugsDialoog is het in sommige gevallen nodig om jouw persoonsgegevens te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan.

Drugsdialoog hecht groot belang aan de bescherming van jouw privacy en de veiligheid van jouw persoonsgegevens. Wij zullen jouw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, er een wettelijke plicht op rust of wanneer jij daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Voor wie geldt dit privacystatement?

Dit privacy statement geldt voor bezoekers van de website drugsdialoog.nl van platform DrugsDialoog.

Welke persoonsgegevens gebruikt DrugsDialoog?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, foto’s en eventueel jouw filmpjes, maar ook digitale gegevens als ip-adressen en mobiele telefoon id’s.

DrugsDialoog verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Contactgegevens: Dit zijn de gegevens om contact met jou op te kunnen nemen zoals jouw naam of e-mailadres.
 • Reactiegegevens: Foto’s of tekst die jij op drugsdialoog.nl achterlaat.
 • Klikgedrag en cookies: Klikgedrag zijn gegevens over jouw bezoek aan de website via cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die jouw voorkeuren tijdens het surfen op onze website onthouden en worden opgeslagen op uw eigen computer. Zo kan uw browser opnieuw herkend worden en kunnen wij het gebruik van de website meten. Wij verwerken deze persoonsgegevens alleen als je hiervoor toestemming hebt gegeven bij het bezoeken van onze website. Meer weten over ons cookie-beleid? Klik dan hier.
 • Apparaatgegevens: Apparaatgegevens zoals IP-adres, toestel-identifier, schermresolutie, type en versie browser en besturingssysteem.
 • Login-gegevens: Naast bovenstaande gegevens, worden bij registratie de volgende gegevens verwerkt:
 • Accountgegevens: Dit zijn de gegevens die jij nodig hebt om een account aan te maken en daarmee in te loggen op drugsdialoog.nl, zoals een e-mail en wachtwoord.
 • Wegingsvoorkeuren en manier van betrokkenheid: deze gegevens kunnen optioneel worden ingevuld.
 • Gebruiksgegevens: Denk hierbij aan gegevens over de webpagina’s die zijn bezocht en welke maatregelen zijn gescoord.

Voor welke doelen verwerkt DrugsDialoog persoonsgegevens?

Wanneer je een account aanmaakt, gebruiken wij jouw contactgegevens en inloggegevens en gebruiksgegevens om het gebruik te optimaliseren.

Nieuwsbrief

Via de websites kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief. Via de nieuwsbrief blijf je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen omtrent DrugsDialoog. Met het aanmelden voor de nieuwsbrief verwerken wij jouw naam en e-mailadres. Wanneer je je uitschrijft, worden jouw gegevens vernietigd.

Contactformulier

Het contactformulier op deze website maakt het makkelijk om ons een bericht te sturen. Je naam en e-mailadres worden daarbij bij ons bekend. Daar doen wij niets mee, anders dan deze gebruiken om met jou in contact te komen over het onderwerp waarom je contact met ons hebt gezocht

DrugsDialoog op sociale media

DrugsDialoog heeft een aantal sociale media-accounts: Facebook, Twitter en Instagram. Je kunt reacties of ‘likes’ plaatsen bij berichten op deze sociale media-accounts. DrugsDialoog verwerkt algemene informatie zoals het aantal reacties of ‘likes’ bij een bericht om het bereik van de website te analyseren en het aanbod te verbeteren om beter aan te sluiten bij het publiek.

Om zoveel mogelijk publiek te bereiken, houdt DrugsDialoog jou graag op de hoogte. Dat doen wij ook via advertenties op Facebook, Twitter en Instagram. Om deze advertenties gericht in te zetten, verzamelen wij gegevens via een Facebook Pixel op deze website, indien jij toestemming hebt gegeven voor analytische cookies.

Verstrekking aan derden

Jouw persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan en de gegevens worden op passende technische en organisatorische wijze beveiligd. Ook worden er zo min mogelijk persoonsgegevens uitgevraagd.

Jouw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor de gegevens noodzakelijk zijn. Deze persoonsgegevens worden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij één van de volgende situaties zich voordoet;

 • Noodzakelijk voor onze dienstverlening:
  Het delen van de persoonsgegevens is in sommige gevallen nodig voor het uitvoeren van onze taken en voor onze dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer een leverancier bepaalde taken namens DrugsDialoog uitvoert. In deze gevallen schakelen wij alleen betrouwbare geselecteerde partijen in om in opdracht van DrugsDialoog persoonsgegevens te verwerken. Wij maken goede afspraken met deze partijen, onder andere over de beveiliging en geheimhouding van de persoonsgegevens.
 • Wettelijke plicht of rechterlijke uitspraak:
  Het delen van de persoonsgegevens met andere partijen is soms verplicht op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten.
 • Onderzoek:
  De wegingsvoorkeuren en manier van betrokkenheid stellen we – volledige geanonimiseerd – beschikbaar aan onderzoekers. De data zijn alleen bij opvraag en met opgaaf van een goede reden te verkrijgen.
Links naar andere websites

Op de website tref je soms links aan naar andere websites. DrugsDialoog is niet verantwoordelijk voor het gebruik van jouw persoonsgegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Jouw rechten/inzageverzoek

Je kunt DrugsDialoog op ieder moment verzoeken om jouw gegevens in te zien, te beperken, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kun je richten aan: mening@drugsdialoog.nl.

Om jouw verzoek in behandeling te nemen moet DrugsDialoog jouw identiteit kunnen vaststellen. Als het mogelijk is, wordt jouw identiteit vastgesteld door een combinatie van bijvoorbeeld IP-adres en e-mailadres of een andere combinatie van gegevens. Bij meer ingrijpende verzoeken zullen we je vragen dit doen door additioneel een kopie van jouw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee te sturen. Hierbij verzoeken we je uitdrukkelijk jouw pasfoto onherkenbaar en jouw Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken. Je kunt op de site van de Rijksoverheid nalezen hoe je dit kunt doen. Na het vaststellen van jouw identiteit worden de kopieën direct vernietigd.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Bekijk daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacy beleid.