Resultaat Maatregel-04

In maart 2021 hebben we op dit platform de mening van experts en deelnemers gevraagd over de volgende maatregel:

Lachgas mag alleen worden verkocht door verkopers met een vergunning

Zowel de deelnemers als het expertpanel vinden dit een goed plan.

De belangrijkste argumenten zijn:

  • Regulering zorgt voor controle op voorlichting, leeftijd, marketing, verkoop, kwaliteit, etc. Hierdoor kan overdadig en problematisch gebruik van lachgas worden tegengegaan.
  • Als lachgas illegaal wordt, vindt er geen kwaliteitscontrole meer plaats. Dat leidt tot extra risico’s voor de volksgezondheid.
  • Met een vergunningstelsel kunnen eisen worden gesteld aan verkopers op het gebied van voorlichting. Daarmee kan excessief gebruik van lachgas worden voorkomen.
  • Een vergunningstelsel leidt tot minder (straat)handel en tot minder inzet van politie.
  • Een vergunningstelsel leidt tot meer belastingopbrengsten en tot meer werkgelegenheid.
  • Met een vergunningstelsel wordt oneerlijke concurrentie tegengegaan en is iedereen verplicht zich aan dezelfde regels te houden.
  • Een vergunningstelsel leidt tot minder afval op straat. Daarbij wordt gedacht aan statiegeld voor lege patronen.
  • De Nederlandse aanpak kan als voorbeeld dienen voor andere Europese landen.

Lees alle argumenten »

De afbeelding hiernaast bevat een overzicht met resultaten als pdf.

Dit overzicht is in april 2021 aangeboden aan ambtenaren, bestuurders en politici (nationaal en lokaal) die zich bezig houden met de problematiek rond lachgas.