Lachgas mag alleen worden verkocht door verkopers met een vergunning

In plaats van een verbod komt er een vergunningstelsel dat gepaard gaat met strenge regels, adequate handhaving en goede voorlichting over de risico’s van het overmatig gebruik van lachgas.

Zowel de deelnemers als het expertpanel vinden deze maatregel een goed plan.

Naar de resultatenNaar alle argumenten

Het middel 3-MMC moet per direct worden verboden

Het middel 3-MMC is een zogenaamde designerdrug, een amfetamine-achtige stof die qua werking lijkt op mefedron (4-MMC), een middel dat op lijst I van de Opiumwet staat. 3-MMC is legaal. De productie van en de handel in 3-MMC is toegestaan. In verschillende regio’s wint 3-MMC aan populariteit, vooral onder jongeren. Dit baart sommige burgemeesters zorgen. Daarom pleiten zij voor een verbod.

De deelnemers vinden deze maatregel een slecht idee. Volgens het expertpanel heeft een verbod vooral negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en leidt een verbod tot toename van de criminaliteit.

Naar de resultatenNaar alle argumenten

De productie en verkoop van XTC moet worden gereguleerd

Er is al jaren veel discussie over XTC. Volgens wetenschappers en experts is het middel niet echt schadelijk voor de gezondheid, maar vanwege de criminele betrokkenheid is MDMA (de werkzame stof in XTC) toch aangewezen als harddrug. De ‘Denktank MDMA Beleid’ heeft alle opties tegen het licht gehouden en adviseert de productie en verkoop van XTC te reguleren.

Zowel de deelnemers als het expertpanel vinden deze maatregel een goed plan.

Naar de resultatenNaar alle argumenten
Moeten coffeeshops moeten buitenlandse toeristen weren om drugstoerisme tegen te gaan?

Coffeeshops moeten buitenlandse toeristen weren om drugstoerisme tegen te gaan

Deze maatregel wint de laatste jaren aan populariteit. Het houdt in dat coffeeshops hun producten alleen nog mogen verkopen aan mensen die in Nederland staan geregistreerd. Dit wordt het ‘ingezetenencriterium’ (i-criterium) genoemd. Het doel van deze maatregel is om drugstoeristen te weren. In het zuiden van het land is de maatregel al op een aantal plekken van kracht, in Amsterdam groeit de steun.

Zowel de deelnemers als het expertpanel vinden deze maatregel een slecht idee.

Naar de resultatenNaar alle argumenten