Tijdlijn

2020

DRUGSDIALOOG

In oktober 2020 startten juridisch adviseur Kaj Hollemans, universitair docent Gjalt-Jorn Peters en consultant Willem Scholten het platform DrugsDialoog. Zij hopen dat voor- en tegenstanders van het huidige Nederlandse drugsbeleid elkaar hier kunnen vinden om op basis van maatschappelijke thema’s drugsmaatregelen te beoordelen. Hun uitgangspunt is om de gezondheidsrisico’s van drugs zo laag mogelijk te houden, de overlast te beperken en de veiligheid en het welzijn van de samenleving als geheel zo goed mogelijk te waarborgen.

2020

MANIFEST VOOR EEN REALISTISCH DRUGSBELEID

In 2020 kwamen Jellinek, drugsonderzoeker Ton Nabben en politici van D66 met een manifest voor een realistisch drugsbeleid.

Met dit manifest willen partijen een discussie starten over het reguleren van verboden middelen als XTC, cocaïne, paddo’s en ghb. Daarnaast pleiten zij voor het instellen van een staatscommissie die gaat kijken hoe het Nederlandse drugsbeleid kan worden gemoderniseerd. Het uitgangspunt daarbij is om de gezondheidsrisico’s van drugs zo laag mogelijk te houden en de gezondheid, veiligheid en het welzijn van de samenleving als geheel zo goed mogelijk te waarborgen. 

Het manifest is ondertekend door tientallen wetenschappers, verslavingsexperts, advocaten, criminologen, artiesten en (oud)-politici.

Meer info: 

https://nos.nl/artikel/2319438-d66-zwengelt-discussie-over-legalisering-drugs-aan.html

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4991641/d66-manifest-drugs-beleid-legaliseren-hervormen

https://www.ed.nl/brabant/een-broodnuchter-manifest-over-drugs-het-is-er-nu~aa724914/?referrer=https://www.google.com/

2019

NATIONAAL DRUGSDEBAT

In 2019 organiseerde Nu.nl een Nationaal Drugsdebat. Drie uur lang kon heel Nederland aan de hand van drie stellingen discussiëren over het legaliseren van drugs, de strijd tegen drugscriminaliteit en recreatief drugsgebruik.

De stellingen luiden:

  1. Recreatieve drugsgebruikers zijn medeschuldig aan criminaliteit in de drugswereld en moeten daarom ook worden aangepakt (39% eens, 61% oneens)
  2. Soft- en harddrugs zouden moeten worden gelegaliseerd (71% eens, 29% oneens)
  3. De Nederlandse politie kan de war on drugs nog winnen (22% eens, 78% oneens)

Meer info: 

2018

LUXEMBURG LEGALISEERT

Begin december 2018 kondigt Luxemburg aan dat het de teelt, de verkoop, het bezit en het gebruik van cannabis, ook voor recreatief gebruik, wil legaliseren. Kern van het voorstel is de consument weg te houden van de illegale markt door het toegankelijk maken van een volledig legale keten.

Meer info:

CANADA LEGALISEERT

In oktober 2018 legaliseert Canada als eerste land van de G7 de teelt en het gebruik van cannabis. 

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/16/nieuwste-gidsland-voor-wiet-heet-nu-canada-a2614762

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/10/11/cannabis-is-legaal-in-canada-maar-wat-wil-dat-zeggen/

https://nos.nl/artikel/2255432-legale-wiet-in-canada-eenmaal-vrij-verkrijgbaar-is-het-er-niet-meer.html

2016

BETER VOOR DE MENSENRECHTEN

Uit onderzoek van Piet Hein van Kempen en Masha Fedorova van de Radboud Universiteit blijkt dat reguleren van drugs is toegestaan als dat beter is voor de mensenrechten, omdat mensenrechtenverdragen boven drugsverdragen gaan. Het kan zijn dat regulering als ‘een positieve verplichting tot bescherming van mensenrechten geldt’, zoals het recht op gezondheid en bescherming tegen onmenselijke behandeling. 

Meer info:

2015

70 PROCENT VOOR GEREGULEERDE WIETTEELT

Uit een enquête van onderzoeksbureau Motivaction blijkt dat een meerderheid van 70 procent van Nederlanders wil dat hennepteelt wordt gereguleerd of volledig wordt vrijgegeven.

2014

TAKING CONTROL: PATHWAYS TO DRUG POLICIES THAT WORK

In 2014 kwam de Global Commission on Drugs met het rapport Taking Control: Pathways to Drug Policies That Work.

In het rapport staan vijf aanbevelingen voor een effectiever drugsbeleid: gezondheid en veiligheid voor de gemeenschap voorop stellen; zorgen voor een eerlijke toegang tot gecontroleerde geneesmiddelen; een einde maken aan de criminalisering van mensen die drugs gebruiken of bezitten; het bevorderen van alternatieven voor opsluiting van laaggeplaatste deelnemers aan illegale drugsmarkten, waaronder telers; het aanmoedigen van beleidsinnovaties zoals wettelijk gereguleerde markten, te beginnen met, maar niet beperkt tot, cannabis, cocabladeren en bepaalde andere psychoactieve stoffen. 

De Global Commission on Drugs bestaat uit voormalig staatshoofden, Nobelprijswinnaars, bekende schrijvers en andere beroemdheden. 

 

2014

MANIFEST JOINT REGULATION

2011

THE WAR ON DRUGS

In 2011 kwam de Global Commission on Drugs met het rapport The War on Drugs. 

Volgens de commissie is de wereldwijde oorlog tegen drugs mislukt, met verwoestende gevolgen voor individuen en samenlevingen over de hele wereld. Vijftig jaar na de start van het Enkelvoudig VN-Verdrag inzake verdovende middelen en veertig jaar nadat president Nixon de oorlog tegen drugs is begonnen, zijn dringend fundamentele hervormingen in het nationale en mondiale drugsbestrijdingsbeleid nodig. In dit rapport roept de commissie wereldleiders op om deel te nemen aan een open discussie over de hervorming van het drugsbeleid.

De Global Commission on Drugs bestaat uit voormalig staatshoofden, Nobelprijswinnaars, bekende schrijvers en andere beroemdheden. 

2010

RED HET LAND, STA DRUGS TOE

In 2010 pleitte Frits Bolkestein (VVD) in een opinieartikel in NRC Handelsblad voor het reguleren van drugs. 

Het verbod op drugs kost miljarden: het leidt tot misdaad en is slecht voor de volksgezondheid. Er is één optie die een weldadige opluchting zou zijn: regulering van drugs. Onder regulering van drugs wordt verstaan het toestaan van productie en verkoop onder voorwaarden, gericht op een zo gering en veilig mogelijk gebruik. Regulering is echter een kolossaal taboe. Drugs laten zich niet wég verbieden, ze zullen er altijd zijn. Een minderheid van de gebruikers zal erdoor in de problemen raken. De gevaren van drugs zijn echter véél kleiner dan die van alcohol en tabak. Juist omdat drugs gezondheidsrisico’s meebrengen, is regulering noodzakelijk. De drugscriminaliteit kunnen we echter missen.

Het artikel was mede ondertekend door onder meer Els Borst, voormalig minister van Volksgezondheid (D66), Hedy d’Ancona, voormalig minister van Volksgezondheid (PvdA), hoogleraar strafrecht Theo de Roos en Raimond Dufour, voorzitter van Stichting Drugsbeleid. 

Meer info: