Zo werkt het

Hieronder vind je meer uitleg over drie elementen van dit platform: registreren, beoordelen van een maatregel en de beoordelingscriteria.

Inloggen

Voordelen

Ingelogde gebruikers kunnen argumenten aan hun beoordeling toevoegen en reageren op anderen. Hun beoordelingen worden verwerkt in het rapport over de betreffende maatregel, dat wordt aangeboden aan beleidsmakers.

Weging

Tijdens het registreren kun je aangeven hoe belangrijk jij de thema’s vindt. Hiermee kunnen we jouw beoordeling per thema wegen. Standaard hebben de 5 thema’s een neutrale weging. Jouw beoordeling op elk thema telt dan evenveel mee voor jouw totaalscore. Als je bijvoorbeeld aangeeft dat je het thema ‘volksgezondheid’ extra belangrijk vindt, dan telt jouw beoordeling op dit thema dubbel mee voor de totaalscore. Vind je een thema juist minder belangrijk, dan telt die score voor de helft mee voor de totaalscore.

Betrokkenheid

We vragen je tijdens het registreren ook naar jouw persoonlijke betrokkenheid bij dit onderwerp. Gebruik je zelf weleens drugs, ben je expert op dit gebied of ben je gewoon geïnteresseerd?

Onderzoek

De data over weging en betrokkenheid stellen we op verzoek beschikbaar aan onderzoekers. Deze volledig geanonimiseerde gegevens zijn alleen met opgaaf van een goede reden bij ons te verkrijgen. Opvragen kan via het contactformulier op de pagina Over ons.

Beoordelen van een maatregel

Stap 1

De maatregelen worden beoordeeld aan de hand van 5 thema’s: volksgezondheid, criminaliteit, economie, milieu en imago van Nederland in het buitenland. Je beoordeelt alle 5 de thema’s, van sterk negatief tot sterk positief. Neutraal kan natuurlijk ook, als je van mening bent dat een maatregel geen effect heeft op een bepaald thema.

Als je bent ingelogd, telt jouw beoordeling mee in de statistieken en kun je een toelichting geven. Deze toelichting wordt opgeslagen. Andere deelnemers kunnen jouw toelichting lezen en daarop reageren.

We zijn oprecht geïnteresseerd in alle meningen, maar toelichtingen die inhoudelijk niet relevant zijn, veel scheldwoorden bevatten of kwetsend of racistisch zijn worden verwijderd. 

Stap 2

Nadat je een maatregel de eerste keer hebt beoordeeld, krijg je een tussenscore te zien. Daarbij wordt jouw beoordeling vergeleken met de beoordeling van ons expertpanel. 

Stap 3

Vervolgens krijg je de argumenten te zien van de experts en van de andere deelnemers. Je kunt de argumenten lezen en filteren per onderdeel, per waardering of per expert. Ook kun je likes, dislikes en commentaren  toevoegen.

Stap 4

Als je bent ingelogd, krijg je de mogelijkheid om jouw beoordeling te herzien aan de hand van de argumenten die je hebt gelezen. Je kunt ook bij je eerdere beoordeling blijven. 

Stap 5

Als je tevreden bent met jouw beoordeling klik je op ‘Bevestig jouw oordeel’. Je kunt ervoor kiezen jouw beoordeling te delen op social media en op die manier andere mensen uitnodigen om ook deel te nemen aan het platform.

Als jouw beoordeling eenmaal is ingediend, kun je hem niet meer veranderen. Je kunt je eigen beoordeling wel teruglezen op de pagina Start.

Beoordelingscriteria

Maatregelen staan nooit op zich. Ze hebben invloed op meerdere onderdelen van de samenleving. Een maatregel kan bijvoorbeeld goed zijn voor de economie, maar slecht voor het milieu. Een andere maatregel kan goed zijn voor de volksgezondheid, maar slecht voor het imago van Nederland in het buitenland.

De maatregelen worden beoordeeld op 5 thema’s: volksgezondheid, criminaliteit, economie, milieu en de relatie met het buitenland.

Volksgezondheid

Een maatregel die betrekking heeft op drugs kan een groot effect hebben op de volksgezondheid. Gaan meer of minder mensen drugs gebruiken? Gaan die mensen meer of minder drugs gebruiken? Gaan mensen op een gevaarlijker of veiliger manier drugs gebruiken? Wordt de kwaliteit van de drugs beter of slechter?

Criminaliteit

Onder de kop ‘criminaliteit’ vragen we ons af welk effect een maatregel heeft op drugscriminaliteit en de bestrijding ervan. Komt er meer of minder straathandel? Profiteert de georganiseerde criminaliteit of blijft het bij ‘kleine’ drugsdealers? Is er meer of minder politie inzet nodig en staan de kosten daarvan nog in verhouding tot het resultaat?

Economie

De economie draait om handelsmogelijkheden en -belemmeringen. Welk effect heeft een maatregel daarop? Komen er meer of minder banen? Liggen er voor ondernemers meer of minder kansen? Wordt Nederland meer of minder aantrekkelijk voor buitenlandse toeristen? En zijn er meer of minder inkomsten voor de Nederlandse staat?

Milieu

Welk effect heeft een maatregel op het milieu? Worden grondstoffen voor drugs op een duurzame manier geproduceerd? Of juist op een vervuilende manier? Worden er meer schadelijke afvalstoffen in de natuur gedumpt of wordt het afval netjes verwerkt?

Imago van Nederland in het buitenland

Landen om ons heen hebben hun eigen ideeën over drugsbeleid. Welk effect heeft een maatregel op ons imago in het buitenland? Wordt Nederland gezien als een narcostaat of als gidsland?

Wat gebeurt er met jouw input?

DrugsDialoog is het platform om met elkaar van gedachten te wisselen over het Nederlandse drugsbeleid. Per maatregel worden de beoordelingen en argumenten verzameld en gebundeld. Vervolgens wordt deze informatie onder de aandacht gebracht van lokale en landelijke politici, bestuurders en beleidsmakers, zodat zij gebruik kunnen maken van de input van de deelnemers en de expertise van het expertpanel. Op deze manier zorgen we ervoor dat jouw mening meetelt bij het maken van beleid.

Wil jij de beoordelingen en argumenten van de maatregelen ontvangen? Vraag deze dan op via mening@drugsdialoog.nl